Základní informace o firmě a nabízených službách
Obchodní jméno: Mgr. Daniel Pavlík
Forma: fyzická osoba
IČO: 620 21 320 DIČ: CZ7412073251
PARA EL ESPAÑOL HAGA EL CLICK EN LA BANDERA ESPAÑOLA
Překlady a tlumočení španělštiny a portugalštiny na špičkové úrovni
Zprostředkování překladů či tlumočení dalších světových jazyků
Překlady se soudním ověřením
(svatba, rodný list, výpis z rejstříku, vysvědčení, lékařské zprávy, atd.)
Expresní překlady (překlady do 24 hodin)
Obchodní korespondence (dopisy, e-maily, denní korespondence)
Firemní jednání (přímo na místě, kde zákazník potřebuje)
Vysoká úroveň zpracování
Orientace na zákazníka a jeho potřeby
Jasná cenová politika
Dodání překladů dle přání zákazníka
Osvědčení
Osvědčení komory soudních tlumočníků o účasti na semináři Teorie a praxe soudního tlumočení v jazyce španělském
Fotografie
V Jágr's baru
Se španělským velvyslancem
S Jiřím Menzelem ve Valencii (2005)